fredag, december 07, 2012

Om "farlig" litteratur

Svensk Bokhandel har en intressant artikel (tyvärr endast för prenumeranter) om "farlig" litteratur, alltså litteratur som bannlyses eller plockas bort ur bibliotek. Inte bara i totalitära stater, utan också i USA, där lokala högerkristna organisationer ofta ser till att böcker plockas bort ur hyllorna, främst för att de innehåller lite sex (kanske kyssar eller lite mer i ungdomsböcker). Att Harry Potter ofta råkade illa ut är väl känt, men SvBs artikel nämner fler exempel.

Men vad som är skrämmande är att läsa en intervju med en av Sverigedemokraternas företrädare. Jag citerar:

Det finns inga demokratiska medborgare som är så pigga på att förbjuda böcker som amerikanerna. Åtminstone får man det intrycket. Men det finns anledning att vara vaksam även på utvecklingen i Europa.När högerextrema krafter är på frammarsch ökar trycket på kulturen. I Ungern har den politiska styrningen över landets teatrar ökat och nationalistiska och antisemitiska författare har inkluderats i den nationella läroplanen.
Patrik Ehn, gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götaland och medlem i partiets valberedning, lyfte i somras, i en intervju med SVT, fram Ungern som ett föregångsland på det kulturpolitiska området.
– När vi får mer politiskt inflytande kommer kulturplanen att se annorlunda ut. Får vi dessutom inflytande över tillsättning av chefstjänstemän och verksamhetschefer, då kommer vi att försöka rekrytera kulturchefer som kan och vill genomföra våra kulturpolitiska mål, sa Patrik Ehn till Kulturnyheterna.
Det är ett uttalande som låter bekant för den som minns utvecklingen i Frankrike i mitten av 1990-talet, då Le Pens högerextrema Front National skördade stora framgångar i de franska lokalvalen. De fyra representanter för partiet som blev valda till borgmästare i södra Frankrike drog sig inte för att utöva inflytande på de lokala biblioteken.


 Sådant här skrämmer mig mycket mer än politiskt korrekta försök att plocka bort Tintin i Kongo.
Jag vet inte direkt vad SD:s kulturpolitiska mål är, men jag anar att kulturen enligt dem måste hålla sin inom "svenskramen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar