söndag, september 27, 2009

Drama City av George PELECANOS

Drama City av George Pelecanos

Jag har under den senaste tiden koncentrerat mig på deckare, mest amerikanska sådana, och för första gången har jag råkat på en som handlar om en socialarbetare. Som socionom har jag alltid funderat på varför socionomer sällan förekommer som litterära figurer, och om de gör det, så nämns de nästan alltid i negativa ordalag.
Pelecanos frivårdinspektör Rachel Lopes är ett undantag. Lägg till att hon själv har svåra personliga problem och du får en bra berättelse. Poliser är nästan helt frånvarande i denna bok, också ett annorlunda grepp.
Rekommenderas!
Bok om en äkta socialsekreterare efterlyses! Om du vet någon, tipsa mig.
Annars får jag väl skriva en själv...

--

Ursprungligt inlägg här   4 feb 2007

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar